Om Oss

Vi är ett IT-företag med lite annorlunda inriktning. Vi startade som ett projekt under Enköpings kommun (läs mer under fliken ”om projektet”) men nu har vi blivit något annat.

Vår inriktning har hela tiden varit IT med tonvikt på programmering, multimedia och webbutveckling och vi har sedan starten gjort en hel del olika projekt. Bland annat har vi digitiserat Doktor Westerlunds stora praktalbum som han fick i present från sina patienter.

Vi har även producerat en musikvideo, gjort ett Virtual reality-spel och vi har skapat flera informationshanteringssystem och utvecklat webbsidor.
Vi är mångfaldiga på det sättet.

Arbete med IT kräver i de flesta fall mycket skicklighet och många andra egenskaper som t ex god förmåga att analysera, kreativitet, att kunna se detaljer och förutsäga problem. Det är egenskaper vi har här på Onedotzero.

Våra medarbetare är anställda för att de har de här kunskaperna, styrkorna och begåvningarna som medföljer de diagnoser som ligger under Neuropsykiatriska funktionshinder (förkortat NPF) och andra diagnoser och tillstånd.

Vi ser det som vår styrka.
Vår arbetsmiljö är anpassad för att ge de bästa förutsättningar för optimal prestation. Det som är bra miljö för personer med NPF och andra tillstånd är en bra miljö för alla att jobba i.

360-foto taget på Studenttåget 2018 i Enköping