OneDotZero är ett projekt inom ramen för Vård och omsorg

Onedotzero är ett IT-företag med kompetens inom programmering, multimedia och webbutveckling. Vi jobbar med det vi känner passion för och har roligt när vi jobbar.

Vi har hög kompetens inom vitt spridda områden och med våra egenskaper skapar vi ett företag med stor känsla för perfektion och god förmåga att leverera stabila produktioner.

Arbete med IT och programmering kräver hög kompetens och många egenskaper som t ex förmåga att analysera, kreativitet, kunna se och förutsäga problem och förmågan att kunna jobba med detaljfokus. Egenskaper vi har på Onedotzero.

Våra medarbetare är anställda på företaget för att de har de här kunskaperna, styrkorna och begåvningarna som medföljer NPF-diagnoser. Vi ser det som vår styrka och arbetsmiljön är anpassad för att ge förutsättningar för optimal prestation.  Det som är bra för personer med NPF och andra tillstånd är bra miljö för alla att jobba i.

Vi konkurrerar på arbetsmarknaden på lika villkor och erbjuder konkurrenskraftiga tjänster.

Vill du veta mer om hur vi jobbar. Kontakta oss gärna.