Om projektet

Grundtanken bakom projektet uppstod ur tanken att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Det bottnar i Socialtjänstlagen (SoL), och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Det finns en del personer som inte riktigt passar in i de andra verksamheterna som finns inom kommunen och därför startades Onedotzero.

För att fånga in personer ur den gruppen med stor IT-kompetens som av vissa anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden. Att ge dem en meningsfull sysselsättning och på sikt skapa lönearbete och erbjuda dem en anpassad arbetsplats som tar hänsyn till deras behov.

Projektet drog igång ordentligt under våren 2016 då projektledare, kurator och arbetscoach tillsattes samt en lokal färdigställdes på badhusgatan i Enköping.  Under sommaren 2016 anordnades föreläsning om projektet. Där sedan intresserade kunde skicka in ansökningar och en process med intervjuer av de sökande påbörjades. I oktober var den initiala urvalsprocessen färdig och de första personerna inledde sin praktik på Onedotzero.

Redan i december 2016 var praktikanterna uppe i 10 stycken och efter bara ett halvår igång var antalet uppe i 15.

Under året igång har det inkommit fler personer i projektet och vi utökar hela tiden vår arbetsgrupp med nya kompetenser.

En av de andra grundpelarna för projektet är att det inom 3 år från starten ska vara ett fristående socialt företag. Projektets deltagare är tänkta att stå som delägare.